Makroringar – Extensions tubes

Ett Makroset består vanligen av 3 stycken makroringar med olika tjocklekar (1, 2 & 3) för att komma ännu närmre när du fotar. Dessa ringar kan du kombinera hur du vill, beroende på hur nära du vill komma föremålet. Oftast så finns det två olika typer av makroset: Ett med kontakter för att koppla in […]

Test av makroringar

Makroringar eller extension tubes som det också heter är ringar med olika tjocklek som placeras mellan kameran och objektivet. Detta gör att linserna kommer längre ifrån sensorn vilket i sin tur ökar förstoringsgraden. De används framförallt vid makrofotografering som ett billigare alternativ till makro-objektiv. Det finns olika typer av makroringar, de med kontakter för att […]