Makroringar – Extensions tubes

Ett Makroset består vanligen av 3 stycken makroringar med olika tjocklekar (1, 2 & 3) för att komma ännu närmre när du fotar. Dessa ringar kan du kombinera hur du vill, beroende på hur nära du vill komma föremålet. Oftast så finns det två olika typer av makroset: Ett med kontakter för att koppla in […]