Phelt.se

Sajten inom foto

Tag: slutaretid

Vad är och vad gör bländaren i en kamera?

Bländaren är den sak i kameran som reglerar mängden ljus som ska släppas in i kameran. Den reglerar därmed skärpedjupet i bilderna. Ju lägre tal desto mindre skärpedjup och ju högre tal desto större skärpedjup. Men även konturerna på olika motiv kan förändras med hjälp av bländare. Om du ska ta en bild på himlen där det […]

Share